Други прекъсвачи, превключватели и разединители.

Čeština 14 Deutsch 20 Français 9 Polski 1

  • - - 8536500300 80: Електронни прекъсвачи за променлив ток, състоящи се от входни и изходни вериги с оптична връзка (прекъсвачи за променлив ток с изолиран тиристор)
  • - - 8536500500 80: Електронни прекъсвачи, включително електронни прекъсвачи с термична защита, съставени от транзистор и логически чип (технология "чип върху чип")
  • - - 8536500700 80: Eлектромеханични прекъсвачи с внезапно действие, за ток, непревишаващ 11 А
  • - - 8536501100 20: Други
  • - - - 8536501100 30: За напрежение, непревишаващо 60 V
  • - - - - 8536501100 80 (7/0) : С клавиш или бутон
  • - - - - 8536501500 80 (2/0) : Ротативни
  • - - - - 8536501900 80 (5/0) : Други
  • - - - 8536508000 80 (9/0) : Други