Други / Миди / Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани.

  • - - - - 1605539010 10: От видовете Mytilus spp. или Perna spp.
  • - - - - - 1605539010 80: Mytilus edulis, топлинно обработени, дори без черупки
  • - - - - - 1605539020 80: Приготвени или консервирани миди от вида Mytilus edulis, ястия, съдържащи миди от вида Mytilus edulis, включително ястия, готови за консумация
  • - - - - - 1605539090 80: Други
  • - - - - 1605539095 80: Други