Други, неподсилени, нито по друг начин комбинирани с други материали, без принадлежности.

  • - - - 3917320010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 3917320091 10: Други
  • - - - - 3917320091 80: Тръби, съставени от блок съполимер на политетрафлуоретилен и полиперфлуоралкокситрифлуоретилен, с дължина не повече от 600|mm, диаметър не повече от 85|mm и дебелина на стената 30|μm или повече, но непревишаваща 110|μm
  • - - - - 3917320099 80: Други