Други, неподсилени, нито по друг начин комбинирани с други материали, без принадлежности.

Čeština 12 Deutsch 45 English 19 Español 1 Français 5 Hrvatski 1 Polski 7 Svenska 2

  • - - - 3917320010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 3917320091 10 (0/1) : Други
  • - - - - 3917320091 80: Тръби, съставени от блок съполимер на политетрафлуоретилен и полиперфлуоралкокситрифлуоретилен, с дължина не повече от 600 mm, диаметър не повече от 85 mm и дебелина на стената 30 μm или повече, но непревишаваща 110 μm
  • - - - - 3917320099 80: Други