Други съединения; амалгами / Благородни метали в колоидно състояние; неорганични или органични съединения на благородните метали с определен или неопределен химичен състав; амалгами на благородни метали.

  • - - 2843901000 80: Амалгами
  • - - 2843909000 80: Други