Други / Други винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби.

Čeština 5 Deutsch 1 Français 6 Svenska 4

  • - - - - - - - 7318156810 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - - - - 7318156890 80: Други