Други / Вакуумпомпи / Въздушни помпи или вакуумпомпи, въздушни компресори или компресори за други газове и вентилатори; аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи.

Deutsch 13 Nederlands 2 Slovenčina 1

  • - - - - - 8414108910 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 8414108990 80: Други