Други / Други зеленчуци / Зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - 0710806910 80: От вида Auricularia polytricha, предназначени за производството на готови храни
  • - - - - 0710806990 80: Други