Други / Други багрилни вещества; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, различни от тези в № 3203, 3204 или 3205; неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори, дори с определен химичен състав.

Deutsch 14 English 1 Español 1 Français 15 Magyar 4 Italiano 4 Polski 2 Slovenščina 1

  • - - - 3206190010 80: Препарат с тегловно съдържание: - 72 % (± 2 %) слюда (CAS RN 12001-26-2) и - 28 % (± 2 %) титанов диоксид (CAS RN 13463-67-7)
  • - - - 3206190090 80: Други