Други / Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани).

Deutsch 1