Други / Прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени прежди.

  • - - 5308901200 10: Прежди от рами
  • - - - 5308901200 80: С линейна плътност 277,8 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 36)
  • - - - 5308901900 80: С линейна плътност, по-малка от 277,8 dtex (с метричен номер, превишаващ 36)
  • - - 5308905000 80: Хартиени прежди
  • - - 5308909000 80: Други