Други двигатели / Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно действие (Ванкел), с искрово запалване.

  • - - 8407901000 80 (2/0) : С работен обем, непревишаващ 250 cm$3
  • - - 8407905000 10: С работен обем, превишаващ 250 cm$3
  • - - - 8407905000 80: Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 8701 10, на автомобилни превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с работен обем на двигателя, по-малък от 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705
  • - - - 8407908000 10: Други
  • - - - - 8407908000 80 (2/0) : С мощност, непревишаваща 10 kW
  • - - - - 8407909000 80 (3/0) : С мощност, превишаваща 10 kW