Други / Въздушни помпи или вакуумпомпи, въздушни компресори или компресори за други газове и вентилатори; аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи.

Svenska 1

  • - - - - - 8414599510 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 8414599590 80: Други