Други / Тъкани от щрайхгарна вълна или от щрайхгарни фини животински косми.

Deutsch 3

  • - - 5111901000 80: Съдържащи повече от 10% от общото тегло текстилни материали от глава 50
  • - - 5111909100 10: Други
  • - - - 5111909100 80: С тегло, непревишаващо 300 g/m$2
  • - - - 5111909800 80: С тегло, превишаващо 300 g/m$2