Други / Мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал; ковчежета, кутии и калъфи за бижута или за златарски изделия и други подобни, от дървен материал; статуетки и други изделия за украса, от дървен материал; артикули за вътрешно обзавеждане от дървен материал, невключени в глава 94.

Čeština 2 Dansk 1 Deutsch 456 English 35 Español 3 Français 89 Italiano 1 Nederlands 17 Polski 1 Română 1 Svenska 64

  • - - - - 4420909910 80: Дървен материал под формата на дървени трупи или квадратни трупи с прост процес по повърхността, скулптирани или фино резбовани или боядисани, без значителна добавена стойност и без значителна промяна във формата
  • - - - - 4420909990 80: Други