Други / Въздушни помпи или вакуумпомпи, въздушни компресори или компресори за други газове и вентилатори; аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи.

Čeština 7 Deutsch 76 English 8 Español 1 Suomi 1 Français 10 Lietuvių 2 Polski 16 Română 4

  • - - - 8414591500 80: Вентилатори от видовете, използвани изключително или главно за охлаждане на микропроцесори, апарати за телекомуникация, автоматични машини за обработка на информация или елементи на автоматични машини за обработка на информация
  • - - - 8414592500 10: Други
  • - - - - 8414592500 80 (3/0) : Осови вентилатори
  • - - - - 8414593500 80 (2/0) : Центробежни вентилатори
  • - - - - 8414599500 80 (2/0) : Други