Други / Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни.

  • - - - 2938909010 80: Хесперидин (CAS RN 520-26-3)
  • - - - 2938909020 80: Етилванилин-бета-D-глюкопиранозид (CAS RN 122397-96-0)
  • - - - 2938909030 80: Ребаудиозид А (CAS|RN|58543-16-1)
  • - - - 2938909040 80: Пречистен стевиолов гликозид с тегловно съдържание на Ребаудиозид M (CAS|RN|1220616-44-3) 80|% или повече, но не повече от 90|%, предназначен за производството на безалкохолни напитки
  • - - - 2938909090 80: Други