Други / Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни.

Deutsch 2 Slovenčina 1

  • - - - 2938909010 80: Хесперидин (CAS RN 520-26-3)
  • - - - 2938909020 80: Етилванилин-бета-D-глюкопиранозид (CAS RN 122397-96-0)
  • - - - 2938909030 80: Ребаудиозид А (CAS RN 58543-16-1)
  • - - - 2938909040 80: Пречистен стевиолов гликозид с тегловно съдържание на Ребаудиозид M (CAS RN 1220616-44-3) 80 % или повече, но не повече от 90 %, предназначен за производството на безалкохолни напитки
  • - - - 2938909090 80: Други