Други / Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20 % фруктоза.

Deutsch 5 Ελληνικά 1

  • - - - - 1702309010 80: Съдържащи тегловно в сухо състояние 99 % или повече глюкоза
  • - - - - 1702309090 80: Други