От зайци / Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени.

  • - - 0208101000 80: От домашни зайци
  • - - 0208109000 80: Други