Бутани / Нефтен газ и други газообразни въглеводороди.

Deutsch 1 Français 1 Svenska 1

  • - - - 2711131000 80: Предназначени да претърпят специфична преработка
  • - - - 2711133000 80: Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 2711 13 10
  • - - - 2711139100 10: Предназначени за други цели
  • - - - - 2711139100 80: С чистота, превишаваща 90 %, но по-малка от 95 %
  • - - - - 2711139700 80: Други