От други житни растения / Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули, от житни растения.

  • - - - 1103192000 80 (2/0) : От ръж или ечемик
  • - - - 1103194000 80: От овес
  • - - - 1103195000 80: От ориз
  • - - - 1103199000 80: Други