Други / Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, различна от тази от № 2009.

Deutsch 2

 • - - - - - - - 2204299611 10: Вина от прясно грозде
 • - - - - - - - - 2204299611 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
 • - - - - - - - - 2204299621 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
 • - - - - - - - - 2204299631 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
 • - - - - - - - - 2204299641 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
 • - - - - - - - - 2204299651 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol
 • - - - - - - - 2204299661 10: Други
 • - - - - - - - - 2204299661 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
 • - - - - - - - - 2204299671 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
 • - - - - - - - - 2204299681 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
 • - - - - - - - - 2204299691 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
 • - - - - - - - - 2204299695 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol