Други / В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l.

  • - - - - - - - - 2204219010 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
  • - - - - - - - - 2204219090 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
  • - - - - - - - - 2204219095 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol