Други дамски дълги или три четвърти чорапи, с линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 67 dtex.

Deutsch 2

  • - - 6115301100 10: От синтетични влакна
  • - - - 6115301100 80: Три четвърти чорапи
  • - - - 6115301900 80: Други
  • - - 6115309000 80: От други текстилни материали