Други / Пневматични инструменти, хидравлични инструменти или инструменти с вграден електрически или неелектрически двигател, за ръчна употреба.

Čeština 3 Deutsch 21 English 5 Français 8 Nederlands 2 Polski 3

  • - - - 8467292000 80: Работещи без външен източник на енергия
  • - - - 8467295100 10: Други
  • - - - - 8467295100 20: Точилни машини и шлайфмашини
  • - - - - - 8467295100 80: Ъглови шлайфмашини
  • - - - - - 8467295300 80: Лентови шлайфмашини
  • - - - - - 8467295900 80: Други
  • - - - - 8467297000 80: Рендета
  • - - - - 8467298000 80: Електрически ножици за подрязване на жив плет, косачки за трева, култиватори за плевене
  • - - - - 8467298500 80: Други