Други / Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, "smart карти" и други носители за записване на звук или за аналогични записвания, със или без запис, включително галваничните матрици и форми за производство на дискове, с изключение на продуктите от глава 37.

Français 1

  • - - - 8523591000 80: Без запис
  • - - - 8523599000 80: Други