Други / Антидетонаторни препарати, забавители на окисляването, добавки, предотвратяващи образуването на смоли, средства за подобряване на вискозитета, антикорозионни добавки и други приготвени добавки за минерални масла (включително за бензин) или за други течности, използвани за същите цели както минералните масла.

Čeština 4 Deutsch 1 English 2 Español 4 Français 6 Magyar 2 Lietuvių 1 Nederlands 3 Polski 1 Svenska 1

  • - - 3811900010 80: Сол на динонилнафтилсулфоновата киселина, под формата на разтвор в минерално масло
  • - - 3811900040 80: Разтвор на четвъртична амониева сол на основата на полиизобутенилов сукцинимид, съдържащ тегловно 20 % или повече, но не повече от 29,9 % 2-етилхексанол
  • - - 3811900050 80: Забавител на корозията, съдържащ: - полиизобутенилянтарна киселина и  - над 5 % тегловно, но не повече от 20 % тегловно минерални масла употребяван в производството на смеси от добавки за горива
  • - - 3811900090 80 (0/1) : Други