Други / Кетони и хинони, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

  • - - - - 2914698010 80: 2-Етилантрахинон (CAS RN 84-51-5)
  • - - - - 2914698020 80: 2-Пентилантрахинон (CAS RN 13936-21-5)
  • - - - - 2914698030 80: 1,4-Дихидроксиантрахинон (CAS RN 81-64-1)
  • - - - - 2914698040 80: p-Бензохинон (CAS RN 106-51-4)
  • - - - - 2914698050 80: Реакционна маса от 2-(1,2-диметилпропил)антрахинон (CAS RN 68892-28-4) и 2-(1,1-диметилпропил)антрахинон (CAS RN 32588-54-8)
  • - - - - 2914698090 80: Други