Други морски охлюви абалон (Haliotis spp.).

  • - - - 0307870010 80: Пушени, дори без черупки, дори топло пушени, необработени по друг начин
  • - - - 0307870090 80: Други