Други / Други индуктивни бобини и други дросели.

Čeština 7 Deutsch 144 English 4 Suomi 1 Polski 5 Română 1 Slovenščina 1

  • - - - 8504509510 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8504509520 80: Индуктивни бобини с една или повече намотки, с индуктивност непревишаваща 62 mH на намотка
  • - - - 8504509540 80: Дроселна бобина със: - индуктивност 4,7 μH (± 20 %), - съпротивление за постоянен ток не повече от 0,1 Ohms, - изолационно съпротивление 100 MOhms или повече при 500 V (постоянно напрежение) предназначена за производството на токозахранващи блокове за течнокристални и светодиодни модули
  • - - - 8504509550 80: Соленоидна намотка със - консумация на мощност не повече от 6 W, - изолационно съпротивление над 100 MOhm, и - външен диаметър 11,4 mm или повече, но непревишаващ 11,8 mm
  • - - - 8504509560 80: Индуктивни бобини от една или повече намотки, с индуктивност не повече от 350 mH на намотка, за употреба при производството на електронна пусково-регулаторна апаратура (ПРА), електронни блокове за управление, както и на светлинни източници със светодиоди в сектора на производство на осветители
  • - - - 8504509570 80: Соленоидна намотка със: - номинална мощност над 10 W, но не повече от 15 W, - изолационно съпротивление 100 MOhm или повече, - съпротивление за постоянен ток, не по-високо от 34,8 Ohm (± 10 %) при 20°C, - номинален ток, не по-висок от 1,22 A, - номинално напрежение, не по-високо от 25 V
  • - - - 8504509590 80: Други