Други / Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304.

  • - - - - - - 0303893910 80: От вида Sebastes mentella
  • - - - - - - 0303893990 80: Други