Други / Други, с мощност, непревишаваща 200 W, и напрежение, превишаващо 100 V.

Deutsch 11 English 1 Español 3 Français 2

Електрическа лампа с нажежаема жичка, различна…

Електрическа лампа с нажежаема жичка, различна от халогенните. Лампата е с мощност 25 W, за напрежение 230 V и с фасонка Е14.

Предназначена за вграждане в отоплителни и готварски печки, като работи при температура до 300 градуса по Целзий.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ С НАЖЕЖАЕМА ЖИЧКА ЛАМПИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ КРУШКИ

Електрическа лампа с нажежаема жичка, различна…

Електрическа лампа с нажежаема жичка, различна от халогенните. Лампата е с мощност 15W, за напрежение 230/240V и с фасонка Е14.

Предназначена е за вграждане в отоплителни и готварски печки, като работи при температура до 300 градуса по Целзий.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ С НАЖЕЖАЕМА ЖИЧКА ЛАМПИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ КРУШКИ

Електрическа лампа с нажежаема жичка, различна…

Електрическа лампа с нажежаема жичка, различна от халогенните. Лампата е с мощност 25 W, за напрежение 230 V и с фасунга Е14 .

Предназначена е за вграждане в отоплителни и готварски печки, като работи при температура до 300 градуса по Целзий.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЛАМПИ С НАЖЕЖАЕМА ЖИЧКА ЛАМПИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ

Електрическа лампа с нажежаема жичка, различна…

Електрическа лампа с нажежаема жичка, различна от халогенните. Лампата е с мощност 15 W, за напрежение 230 V и с фасунга Е14 .

Предназначена е за вграждане в отоплителни и готварски печки, като работи при температура до 300 градуса по Целзий.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЛАМПИ С НАЖЕЖАЕМА ЖИЧКА ЛАМПИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ