Други / Други камъни / Обработени дялани или строителни камъни (различни от шистите) и изделия от тези камъни, с изключение на тези от № 6801; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки от естествени камъни (включително шистите), дори върху подложка; гранули, отломки и прах от естествени камъни (включително шистите), оцветени изкуствено.

Deutsch 51 English 15 Español 1 Suomi 1 Français 8 Nederlands 1

Стоките представляват плочи от вулканичен…

с правоъгълна форма; от камък; полиран; с кръгла форма; естественс правоъгълна форма; от камък; полиран; с кръгла форма; естественс правоъгълна форма; от камък; полиран; с кръгла форма; естествен

Стоките представляват плочи от вулканичен камък, съответно с правоъгълна форма (размери: 300х180х15 mm; 250х180х20 mm; 220х150х15 mm и тегло: 2 kg, 1,9 kg, 1,7 kg), с квадратна (размери 200х200х15 mm и тегло 1,5 kg) и с кръгла форма (размери 200х15 mm и тегло 1,5 kg).

Съгласно представените данни, стоките са ръчно изработени и ръчно полирани. Не са прилагани термични и химични обработки.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: С ПРАВОЪГЪЛНА ФОРМА ОТ КАМЪК ПОЛИРАН С КРЪГЛА ФОРМА ЕСТЕСТВЕН