Други / Други зеленчуци, пресни или охладени.

Пресен естрагон, наричан и градински пелин…

Пресен естрагон, наричан и градински пелин (Artemisia dracunculus), предназначен за кулинарни цели.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на КН; Забележка 2 към глава 7; ОБХС за позиция 0709-т.13; ОБКН за подпозиция 0709 90 90-т.10.

Номер на:
BGBG/2008/000028.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2011-12-31.

Национални ключови думи: ЗА КУЛИНАРНИ ЦЕЛИ СВЕЖ, ПРЕСЕН ЧАСТ ОТ РАСТЕНИЕ

Пресен кервил (Chervil (Anthriscus cerefolium)…

Пресен кервил (Chervil (Anthriscus cerefolium) -див кервиз) предназначен за кулинарни цели.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на КН Забележка 2 към глава 7 на КН

Номер на:
BGBG/2008/000025.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2011-12-31.

Национални ключови думи: ЗЕЛЕНЧУК ЗА КУЛИНАРНИ ЦЕЛИ СВЕЖ, ПРЕСЕН

Пресен кориандър (Coriandrum sativum) предназначен…

Пресен кориандър (Coriandrum sativum) предназначен за кулинарни цели.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на КН Обяснителната бележка за позиция 0709 на ХС

Номер на:
BGBG/2008/000024.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2011-12-31.

Национални ключови думи: ЗА КУЛИНАРНИ ЦЕЛИ СВЕЖ, ПРЕСЕН КОРИАНДЪР

Пресен майоран (Origanum majorana), предназначен…

Пресен майоран (Origanum majorana), предназначен за кулинарни цели.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на КН; Забележка 2 към глава 7; ОБХС за позиция 0709-т.13, ОБКН за подпозиция 0709 90 90-т.11.

Номер на:
BGBG/2008/000032.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2011-12-31.

Национални ключови думи: ЗА КУЛИНАРНИ ЦЕЛИ СВЕЖ, ПРЕСЕН ЧАСТ ОТ РАСТЕНИЕ

Прясна рукола (Eruca sativa), предназначена…

Прясна рукола (Eruca sativa), предназначена за кулинарни цели.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на КН.

Номер на:
BGBG/2008/000027.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2011-12-31.

Национални ключови думи: ЗЕЛЕНЧУК ЗА КУЛИНАРНИ ЦЕЛИ СВЕЖ, ПРЕСЕН ЧАСТ ОТ РАСТЕНИЕ