Други / Пружини, ресори и техните листове от желязо или от стомана.

  • - - - 7320909010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - 7320909090 80: Други