Други / Активен въглен; естествени активирани минерални материали; животински въглен, включително обеднен животински въглен.

Deutsch 2 English 1 Italiano 1 Slovenčina 1

Съгласно предоставената информация от титуляря,…

поставени в опаковки; глини; малко пликче; като гранули; естествен;…

Съгласно предоставената информация от титуляря, продуктът представлява естествен активиран минерален материал, адсорбиращ влагата - естествена глина (от групата на алумосиликатите, атапулгит), химически активирана чрез киселинна активация със солна киселина, без добавка на други вещества.

Представен е под формата на гранули, поставени в промокаеми торбички. Използва се като изсушител (адсорбент).

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ ГЛИНИ МАЛКО ПЛИКЧЕ КАТО ГРАНУЛИ ЕСТЕСТВЕН АКТИВИЗИРАН

Съгласно представените данни стоката представлява…

Съгласно представените данни стоката представлява естествена глина от групата на алумосиликатите, химически активирана чрез киселинна активация със солна киселина, с цел повишаване на адсорбционната способност, под формата на сферични гранули с размер 1.5-2.0 мм.

Представена е насипно. Използва се като адсорбент за стъклопакети.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА ИЗСУШАВАНЕ ГЛИНИ КАТО ГРАНУЛИ ЗА ПРОЗОРЦИ ЕСТЕСТВЕН АКТИВИЗИРАН