Други / Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, различна от тази от № 2009.

English 2

 • - - - - - - - 2204299811 10: Вина от прясно грозде
 • - - - - - - - - 2204299811 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
 • - - - - - - - - 2204299821 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
 • - - - - - - - - 2204299831 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
 • - - - - - - - - 2204299841 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
 • - - - - - - - - 2204299851 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol
 • - - - - - - - 2204299861 10: Други
 • - - - - - - - - 2204299861 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
 • - - - - - - - - 2204299871 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
 • - - - - - - - - 2204299881 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
 • - - - - - - - - 2204299891 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
 • - - - - - - - - 2204299895 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol