Други / Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси, различни от тези от № 5902.

Čeština 2 Deutsch 8 Français 8 Nederlands 1 Polski 1

  • - - - - 5903909910 80: Тъкан от политетрафлуоретилен, промазана или покрита със съполимер на тетрафлуоретилен и трифлуоретилен със странични вериги, перфлуорирани с алкокси крайни групи на карбоксилна или сулфонова киселина, дори под формата на калиева или натриева сол
  • - - - - 5903909920 80: Трикотажни или тъкани платове, промазани или покрити от едната страна с изкуствен пластмасов материал, в който са вградени микросфери
  • - - - - 5903909990 80 (0/2) : Други