За посев / Други / Други маслодайни семена и плодове, дори натрошени.

* Посочването на тази подпозиция е обект на условията, определени в секция II, параграф F, на уводните разпоредби.

  • - - - - 1207992010 80: Конопено семе
  • - - - - 1207992090 80: Други