Други / Други пластмасови плочи, листове, фолио, ленти и пластини.

Dansk 1 Deutsch 10 English 2 Français 2

 • - - 3921901000 10: От продукти на кондензационна полимеризация или на полимеризация чрез прегрупиране, дори химически модифицирани
 • - - - 3921901000 80 (5/0) : От полиестери
 • - - - 3921903000 80: От фенолни смоли
 • - - - 3921904100 10: От аминосмоли
 • - - - - 3921904100 20: Ламинирани
 • - - - - - 3921904100 80: Ламинирани при високо налягане, с декоративен слой върху едната или върху двете страни
 • - - - - - 3921904300 80: Други
 • - - - - 3921904900 80: Други
 • - - - 3921905500 80 (5/0) : Други
 • - - 3921906000 80 (6/0) : От продукти на присъединителна полимеризация
 • - - 3921909000 80: Други