Други / За напрежение, непревишаващо 1 000 V.

Платка -контролер, предназначена за вграждане…

Платка -контролер, предназначена за вграждане в захранващ блок, използван за захранване и управление на светодиоден модул.

На платката има монтирани резистори, електролитни и неелектролитни филтриращи кондензатори, предпазители, радиатори, грец изправители, усилватели, контролери, инвертори, стабилизатори, светодиоди, потенциометър и изводи за захранване.

На платката няма монтиран трансформатор и индуктивности.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СВЕТОДИОДИ КОНТРОЛЕРИ ЗАХРАНВАЩИ ЕДИНИЦИ КОНТРОЛНИ ПЛАТКИ