Други / Други продукти, представени на блокове или на пръчки, с тегло над 2 kg или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми, в съдове или в директни опаковки със съдържание над 2 kg.

Deutsch 44 Ελληνικά 1 English 4 Español 3 Français 2 Hrvatski 7 Nederlands 7 Polski 3 Slovenščina 2 Svenska 1

  • - - - - 1806209512 10: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захароза (включително ивертна захар изразена като захароза)
  • - - - - - 1806209512 80: съдържащи като нетно тегло 65 % или повече прибавена захар от захарна тръстика или от захарно цвекло от подпозиции 1701 91- 1701 99, за приготвяне на шоколадови напитки
  • - - - - - 1806209519 80: Други
  • - - - - 1806209592 10: Съдържащи 70 % или повече тегловно захароза (включително инвертна захар изразена като захароза)
  • - - - - - 1806209592 80: съдържащи като нетно тегло 70 % или повече прибавена захар от захарна тръстика или от захарно цвекло от подпозиции 1701 91- 1701 99, за приготвяне на шоколадови напитки
  • - - - - - 1806209599 80: Други