Други / Други обемни ротационни помпи.

Deutsch 1

  • - - - - - 8413606910 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 8413606990 80: Други