Други / Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0304491000 80: Сладководни риби
  • - - - 0304495000 10: Други
  • - - - - 0304495000 80: Морски костур (Sebastes spp.)
  • - - - - 0304499000 80 (8/0) : Други