Други / Фероцерий и други пирофорни сплави под всякакви форми; артикули от възпламенителни материали, упоменати в забележка 2 от настоящата глава.

  • - - 3606901000 80: Фероцерий и други пирофорни сплави под всякакви форми
  • - - 3606909000 80: Други