Други / Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал.

Deutsch 6 Español 1 Eesti 1 Nederlands 1

  • - - - - - 4412998510 80: Шперплат от иглолистен дървен материал, несъединен с други материали, чиито страни са необработени при кръгообразното развиване, с дебелина по-голяма от 8,5 mm или шлифован и с дебелина по-голяма от 18,5 mm
  • - - - - - 4412998520 80: Слоест дървен материал, състоящ се от два слоя фурнирни листове: - широчина 210 mm или повече, но не повече от 320 mm, - дължина 297 mm или повече, но не повече от 450 mm, - дебелина 0,45 mm или повече, но не повече от 0,8 mm за производството на продукти, попадащи в позиция 4420, 4421, 4820, 4909 или 4911
  • - - - - - 4412998590 80: Друг