Други / Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде.

Čeština 1 Deutsch 1 Polski 1 Slovenčina 1

  • - - 1901901100 10: Екстракти от малц
  • - - - 1901901100 80: С тегловно съдържание на сух екстракт 90 % или повече
  • - - - 1901901900 80: Други
  • - - 1901909100 10: Други
  • - - - 1901909100 80: Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза (включително инвертна захар) или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте, различни от хранителните продукти на прах, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404
  • - - - 1901909900 80 (6/0) : Други