Други / Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели.