Други / Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити.

Deutsch 3

  • - - - 7210908010 80: Посребрени, позлатени, платинирани или емайлирани
  • - - - 7210908091 10: Други
  • - - - - 7210908091 80: Само повърхностно обработени, в това число и чрез плакиране или само изрязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна
  • - - - - 7210908099 80: Други