Други / Други скариди / Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека.

Deutsch 9 English 1 Español 1 Français 9 Nederlands 2

  • - - - - 0306179910 80: Скариди от вида Pleoticus muelleri, дори и без черупки, за преработка
  • - - - - 0306179990 80: Други