Други / Живи животни от рода на едрия рогат добитък.

  • - - - - - - - 0102296910 80: Юници от следните планински породи:сива, кафява, жълта и петниста "Pinzgau"
  • - - - - - - - 0102296920 80: От породите "Schwyz" и "Fribourg"
  • - - - - - - - 0102296930 80: Петнисти от порода "Simmental"
  • - - - - - - - 0102296990 80: Други